Akty prawne

 rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących (kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz zapisz element docelowy)

 rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia (kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz zapisz element docelowy)

 ustawa o gospodarce nieruchomościami tekst ujednolicony (kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz zapisz element docelowy)

Copyright WAMASPON 2013