Szkolenie 28.03.19 - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości.Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś skopiował Twoją ofertę i użył jako swojej do promocji nieruchomości? Albo zrobił to samo ze zdjęciami? Ogarnia Cię złość, ale nie bardzo wiesz, jak poradzić sobie z problemem. A może ktoś „podkupił” Ci dobrego pracownika? Albo zabrał klienta, namówił go, żeby rozwiązał umowę z Tobą i zawarł nową, przy okazji pomawiając Cię, opowiadając nieprawdę na temat Twojej pracy, Twoich kompetencji? Irytuje Cię konkurencja oferująca swoje usługi za 0% albo 1 zł? Chcesz „coś z tym zrobić”, ale nie wiesz czy i co w ogóle możesz? Potencjalny nabywca obejrzał nieruchomość i przekazał informacje o niej znajomemu, który ją kupił. Sprzedający mówi, że to nie klient przekazany przez Ciebie, więc nie zapłaci Ci wynagrodzenia. Brzmi znajomo? W swojej codziennej pracy używasz fotografii nieruchomości do ich promocji. Zamawiasz je u fotografia, robisz samodzielnie, albo robią to Twoi współpracownicy czy pracownicy. A czy masz uregulowaną kwestię praw autorskich do nich? Czy masz pewność, że zakończenie współpracy z agentem, który był autorem zdjęć nie będzie początkiem sporego problemu?

Na te wszystkie pytania są odpowiedzi. Znajdziesz je na szkoleniu. Dowiesz się, że w przypadku takich zjawisk masz instrumenty, dzięki którym możesz zabezpieczyć swoje interesy i dochodzić roszczeń na wypadek ich naruszenia. Powiem Ci, jak kształtować postanowienia umów pośrednictwa, jak układać relacje ze współpracownikami, autorami fotografii, filmów i innych usług tego typu, by nie dać się złapać w prostą pułapkę roszczeń.

Ramowy program

1. Wprowadzenie - na czym polega ochrona konkurencji i w jakim zakresie dotyczy rynku nieruchomości
2. Czym jest nieuczciwa konkurencja?
3. Rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji.
4. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
5. Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa pośrednika?
6. W jaki sposób może dojść do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
7. Czy „podkupienie pracownika” to czyn nieuczciwej konkurencji?
8. Nakłanianie klienta by rozwiązał umowę z innym pośrednikiem jako czyn nieuczciwej konkurencji.
9. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
10. Pracownik jako konkurent pośrednika.
11. Zakaz konkurencji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.
a. Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.
b. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
c. Roszczenia pośrednika za złamanie zakazu konkurencji.
d. Jak kształtować karę umowną za złamanie zakazu konkurencji?
12. Jak przygotować umowę o zachowaniu poufności?
13. Stosowanie stawek „0%”, „1 zł” w umowach pośrednictwa, a czyn nieuczciwej konkurencji.
14. Praca dla klienta bez zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
15. Praca poniżej kosztów świadczenia usługi.
16. Stosowanie reklamy sprzecznej z przepisami prawa.
17. Zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej i nieusunięcie informacji.
18. Odpowiedzialność cywilna za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. 
        a. Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi? 
        b. Jak udowodnić, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji? 
        c. Kto może wystąpić z roszczeniem? 
        d. Kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji?
19. Odpowiedzialność karna 
        a. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
        b. Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
20. Ochrona informacji poufnych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego 
        a. Klient jako konkurent pośrednika
        b. Czym jest informacja poufna? 
        c. Jak zastrzec poufność informacji? 
        d. Jak wykorzystać zastrzeżenie poufności w przypadku próby pominięcia pośrednika? 
        e. Jakie roszczenia przysługują pośrednikowi na wypadek ujawnienia przez klienta informacji poufnych?
21. Własność intelektualna na rynku nieruchomości 
        a. Czym jest utwór
        b. Autorskie prawo majątkowe i osobiste prawo majątkowe 
        c. Pośrednik w relacji z fotografem, projektantem wnętrz, home-stagerem – umowy licencyjne i przenoszące 
           prawa autorskie
        d. Kopiowanie fotografii i opisów nieruchomości przez innych pośredników. 
        e. Twój agent fotografuje – do kogo należą prawa autorskie? 
        f. Jak zabezpieczyć interes pośrednika przez roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich

Słowo o Piotrze Dobrowolskim

Piotr Dobrowolski – zawodowy prawnik, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomości. Wspiera procesy inwestycyjne, prowadzi spory sądowe, audyty nieruchomości, projektuje umowy dotyczące korzystania z nieruchomości i ich nabywania. Od lat szkoli profesjonalistów rynku nieruchomości, współpracując ze organizacjami zawodowymi skupionymi w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia i seminaria dyplomowe na kierunkach związanych z obrotem nieruchomościami. Jest autorem szeregu artykułów i publikacji o tematyce obrotu nieruchomościami.

Szkolenie odbędzie się 28 marca 2019 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie przy AL. Warszawskiej 37 w godzinach 10-15

Koszt szkolenia: członkowie WAMASPON 120 zł, pozostałe osoby 170 zł.
Po szkoleniu istnieje możliwość zjedzenia wspólnego posiłku w cenie 30 zł
formularz zgłoszenia

Copyright WAMASPON 2013