Walne Zgromadzenie członków WAMASPON

Do Członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
w oparciu o Art. 25 ust. 3 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami zwołuje na dzień na dzień 15 marca 2018 roku
na godz. 14.30 
posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia członków WAMASPON.

 Posiedzenie odbędzie się w Olsztynie, w Hotelu Kopernik, przy Alei Warszawskiej 37.

                                                                               Z poważaniem
                                                                                                Prezes WAMASPON
                                                                                              Danuta Nalazek

Copyright WAMASPON 2013