MLS

System MLS to nowa jakość w obrocie nieruchomościami i szansa na lepszą współpracę oraz przyszłość środowiska pośredników. Jest to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające współpracę między pośrednikami, szybki dostęp do szczegółowej informacji o oferowanych na rynku nieruchomościach i dokonywanych transakcjach. Szybki dostęp do informacji i możliwość współpracy z innymi uczestnikami rynku to obecnie podstawa skutecznego działania, przesądzająca często o sukcesie.

Współpraca w systemie MLS odbywa się tylko na ofertach z klauzulą wyłączności, na ściśle określonych zasadach, jednakowych dla wszystkich uczestników systemu, eliminujących ewentualne konflikty między pośrednikami.

Czym jest system MLS?

- to system współpracy pomiędzy pośrednikami na ofertach na wyłączność,
- to system oparty o profesjonalne oprogramowanie dla biur nieruchomości,
- to system oparty o szczegółowy regulamin MLS.

Dlaczego system MLS?

- szybsze zawieranie transakcji, a więc zwiększenie liczby zawartych transakcji,
- zwiększenie efektywności pracy, przy zmniejszeniu kosztów działalności,
- możliwość szybkiego przekazania oferty uczestnikom systemu w całym kraju,
- skuteczna reklama ofert oraz biura pośrednictwa,
- większy prestiż i wiarygodność pośrednika jako skutecznego specjalisty i profesjonalisty,
- kompatybilność systemu z wieloma programami do obsługi biura,
- bezpośredni eksport ofert z systemu MLS do portalu Fagora.pl,
- sprawna komunikacja z uczestnikami MLS w ramach systemu,

Nowoczesne narzędzie pracy pośrednika:

- zaawansowane mechanizmy wyszukania ofert,
- możliwość korespondencji i przekazywania ofert bezpośrednio z systemu,
- możliwość prezentacji ofert on-line,
- dostęp do statystyk i raportów realizacji oferty,
- dostęp do archiwum transakcji, umożliwiający analizę rynku i szybką, trafną ocenę przyjmowanych ofert.

Co zrobić, aby zostać uczestnikiem systemu MLS?

Organizatorem systemu MLS Wamaspon jest Stowarzyszenie. Aby zostać uczestnikiem MLS należy:
- być członkiem Wamaspon,|
- zapoznać się z Regulaminem MLS,
- zawrzeć umowę o dostęp i korzystanie z systemu MLS

Korzyści systemu MLS dla klientów:

- właściciel nieruchomości powinien skontaktować się tylko z jednym, wybranym pośrednikiem – uczestnikiem MLS oraz zawrzeć z nim umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności,
- klient podpisuje tylko jedną umowę, a nad ofertą mogą pracować wszyscy inni pośrednicy uczestniczący w systemie,
- oferta jest sprawdzona, reklamowana w sposób rzetelny, otwarty i bardzo szeroki, umożliwiający dotarcie do wielu pośredników w całym kraju,
- praca w systemie jest bardzo efektywna, co zdecydowanie przyspiesza zawarcie transakcji,
- współpraca z profesjonalistą zapewnia klientowi komfort – uczestnik MLS, dzięki dostępowi do realizacji oferty i archiwum transakcji, staje się doradcą swojego klienta,
- klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia tylko w zakresie jednej umowy pośrednictwa.

System MLS Wamaspon

Copyright WAMASPON 2013