O stowarzyszeniu


Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
zostało powołane na zebraniu założycielskim 30 sierpnia 1995 roku. W dniu 5 grudnia 1995 r odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie stowarzyszenia, na którym uchwalono Statut i przyjęto Kodeks Etyki Zawodowej.

Cele WAMASPON

- integracja środowiska
- tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia
- dbałość o wysoki poziom usług świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami
- wypracowywanie zasad etyki zawodowej oraz kontrolowanie i egzekwowanie ich przestrzegania
- reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych, gospodarczych, krajowych i zagranicznych
- tworzenie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami jako członka odrębnej grupy zawodowej
- promocja i propagowanie korzystania z usług członków stowarzyszenia

Struktura

Organami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Etyki i Standardów Zawodowych.

Copyright WAMASPON 2013