System Jakości PFRN "EXPERT"

Nowa jakość w Twoim biurze nieruchomości
reklama

Na rynku nieruchomości działa cały szereg podmiotów, ciągle tworzą się nowe biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, część działa w szarej strefie, niezgodnie z prawem. Skąd klient ma wiedzieć, któremu pośrednikowi powierzyć swój dorobek życia?

W ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał nowy program - System Jakości PFRN "Expert" - skierowany do biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z których pośrednicy zrzeszeni są w regionalnych stowarzyszeniach PFRN. System Jakości pozwoli wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości będzie udzielać rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadawać pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach. 
System Jakości Expert został stworzony przez zespół pośredników z wieloletnim doświadczeniem, w składzie: Barbara Urbanowicz, Leszek Hardek, Henryka Wilczyńska, Janusz Schmidt. 

Jakie KORZYŚCI odniosą podmioty, które przystąpią do Systemu? 

Dostęp do dokumentów i procedur dotyczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościmi, ułatwiających pracę z klientem 
Uddział w programach promocyjnych PFRN (np. darmowa wizytówka na stronach PFRN, tańsze szkolenia itp.)
Skorzystanie z doświadczeń i warsztatu pracy innych pośredników - każdy pośrednik wnosi wartość dodaną w postaci swoich pomysłów i doświadczenia 
Korzyści marketingowe wynikające z rekomendacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla biura Nieruchomości 
Poprawa wizerunku pośrednika dzięki uzyskaniu tytułu Experta Nieruchomości 

Wdrożenie Systemu Jakości "Expert" to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Podniesienie jakości nastąpi dzięki: 

  1. Zdefiniowaniu kolejności i zakresu wykonywanych czynności przez pośredników oraz pracowników działających pod nadzorem pośrednika
  2. Powiązaniu dokunentów z procedurami 
  3. Nadzorowi nad realizacją procedur 
 
Wdrożenie systemu przez biura nieruchomości to korzyść dla klienta i dla biura. SJ Expert to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy - podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy - podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. Każde biuro uczestniczące w systemie ma prawo zglaszania wniosków o zmianę w dokunentacji i procedurach. System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści również dla klientów korzystających z usług biura. Wszystkie procedury, dokumenty i sposób postępowania będą dostępne on-line po zalogowaniu do odpowiedniej zakładki na stronie PFRN. 
 
Założenia Systemu Jakości Expert przyjęte przez Zarząd PFRN. 
 
 
 
Copyright WAMASPON 2013