Kolejna edycja kursu: Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

2023-12-11T11:02:56-01:00

Program kursu powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli i został zatwierdzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Kurs obejmuje 60 godzin edukacyjnych i zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym m. in.: pozyskiwanie klientów na rynku, zawieranie i realizację umów z klientami, ustalanie stanu prawnego i technicznego nieruchomości, analizę dokumentacji prawnej i technicznej, prowadzenie negocjacji, organizację transakcji obrotu nieruchomościami, zarządzanie biurem pośrednictwa. Uczestnicy kursu otrzymają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zajęcia prowadzone będą w formie [...]