II edycja kursu organizowanego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości we współpracy z IFMA Polska Chapter.

18 września – 30 października 2021 r.


.

Kurs organizowany przez PFRN i IFMA

.
Dla kogo?

Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca ale chciałbyś w przyszłości zostać Facility Managerem? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Kurs obejmuje szereg zagadnień związanych ściśle z codzienną pracą Facility Managera, stawiamy przede wszystkim na praktyczne sposoby radzenia sobie z tymi zagadnieniami. Na naszym kursie spotkasz wielu znakomitych prelegentów z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy sprawią że Twoja praca będzie bardziej wydajna a wiedza uzyskana podczas kursu pozwoli uniknąć wielu błędów i kosztów z tym związanych.

Program kursu obejmuje 96 godzin i przewiduje zajęcia z takich dziedzin jak m.in.:

 • Szeroko rozumiane zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem powierzchniami jak i całymi obiektami komercyjnymi.
 • Zagadnienia dotyczące certyfikacji budynków LEED, BREEAM, Well being, WELL/FitWell oraz korzyści z nich płynące.
 • Systemy stosowane w inteligentnych budynkach (BIM) oraz zarządzanie energią elektryczną w obiektach z zastosowaniem technologii BMS EMS w celu optymalizacji kosztów i sposobu zamawiania energii, Demand Side Response, (moc umowna, przyłączeniowa, kompensacja mocy biernej, służebność przesyłu).
 • Kwestie dotyczące eksploatacji różnych typów obiektów oraz szeroko rozumianych usług serwisowych.
 • Bezpieczeństwo, ochrona i przyjazne środowisko pracy (zagadnienia p.poż., systemy alarmowe, Bussines Continuity).
 • Zarządzanie personelem oraz komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zagadnienia prawne – począwszy od umów współpracy, umów najmu, elementów prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, na aspektach prawnych zakupu i sprzedaż nieruchomości komercyjnych kończąc.
 • Ubezpieczenie zawodowe i odpowiedzialność prawna FM.
 • Budżetowanie – finansowe aspekty zarządzania nieruchomością i usługami powiązanymi.
 • Zarządzanie kosztami (stałymi i zmiennymi).
 • Wybór dostawców usług – negocjacje, zapytania ofertowe, procedury przetargowe.
 • Zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem procesów FM.
 • Zarządzanie informacją w cyklu życia nieruchomości.

Oraz wiele innych zagadnień szczegółowo opisanych w programie kursu.

Kurs prowadzony jest w trybie on-line*. Kurs składa się z wykładów i ćwiczeń w sumarycznym wymiarze 96 godzin lekcyjnych.

Zajęcia prowadzone są w dni weekendowe (soboty i niedziele).

Całość kursu zakończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru organizowanego po zakończeniu wszystkich zajęć.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • Zapłata całości wynagrodzenia za kurs.
 • Frekwencja na zajęciach w wymiarze minimum 85% całkowitego czasu zajęć.

Po zakończonym kursie oraz pozytywnie zdanym Egzaminie kursant uzyska dyplom oraz tytuł „Facility Manager PFRN”.

*forma on-line wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Przy zmianie sytuacji w kraju organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy kursu na stacjonarny lub hybrydowy.


Warunki uczestnictwa:  Cena 3 850 zł netto + VAT (4 735 zł brutto)

Formularz zgłoszeniowy


Więcej szczegółów organizacyjnych kursu wraz z programem można znaleźć na stronie:  https://pfrn.pl/page/2798