Kurs: Pośrednik w Obrocie nieruchomościami

Program kursu powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli i został zatwierdzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Kurs obejmuje 60 godzin edukacyjnych i zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym m. in.:

  • pozyskiwanie klientów na rynku,
  • zawieranie i realizację umów z klientami,
  • ustalanie stanu prawnego i technicznego nieruchomości,
  • analizę dokumentacji prawnej i technicznej,
  • prowadzenie negocjacji,
  • organizację transakcji obrotu nieruchomościami,
  • zarządzanie biurem pośrednictwa.

Uczestnicy kursu otrzymają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych w systemie weekendowym – spotkania sobotnio-niedzielne.

Kurs zakończy się egzaminem pisemnym, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania licencji pośrednika w obrocie

nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Planowany termin kursu:  3 lutego 2024 r.– 3 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu uzyskać można pod numerem telefonu: +48  609217200

Deklaracje chęci uczestnictwa w kursie można kierować na adres e-mail: szkolenia@wamaspon.olsztyn.pl.

Zgłoszenie na kurs
Oświadczenie