Kurs: Pośrednik w Obrocie nieruchomościami

Program kursu powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli i został zatwierdzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Kurs obejmuje 60 godzin edukacyjnych i zawiera kluczowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym m. in.:

  • pozyskiwanie klientów na rynku,
  • zawieranie i realizację umów z klientami,
  • ustalanie stanu prawnego i technicznego nieruchomości,
  • analizę dokumentacji prawnej i technicznej,
  • prowadzenie negocjacji,
  • organizację transakcji obrotu nieruchomościami,
  • zarządzanie biurem pośrednictwa.

Uczestnicy kursu otrzymają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych w systemie weekendowym – spotkania sobotnio-niedzielne.

Kurs zakończy się egzaminem pisemnym, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 20 listopada – 19 grudnia 2021 r.

Koszt kursu:                            1.600,00 złotych

Szczegółowe informacje dotyczące kursu uzyskać można pod numerem telefonu: +48  607157474

Deklaracje chęci uczestnictwa w kursie można kierować na adres e-mail: szkolenia@wamaspon.olsztyn.pl
.

Pliki do pobrania

Program edukacyjny (aby otworzyć – kliknij ikonę lewym klawiszem myszy)

Formularz zgłoszenia (aby otworzyć – kliknij ikonę lewym klawiszem myszy)