Kurs: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

.

.

Edukacja uniwersytecka i w innych jednostkach szkolenia zawodowego są głównym sposobem na zdobycie zawodu przez przyszłego profesjonalistę z branży nieruchomości. Kwalifikacje zawodowe stanowią zatem duże wyzwanie dla osób, które chcą być świadome potrzeb rynku i zapewnić konsumentom jakość swoich usług.

Dlatego CEPI (Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych) stworzyło Eureduc , program minimum dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości . Program ten ma na celu oferowanie minimalnego wspólnego kursu dyplomowego dla głównych uniwersytetów, szkół wyższych, szkół średnich, instytutów i ośrodków szkolenia zawodowego, które już oferują kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Ten kurs powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom edukacyjnym dla agentów nieruchomości ustanowionym przez CEPI.

Zbuduj swoją przyszłość dzięki kursom WAMASPON.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przygotowała program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, który został opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zatwierdzonego przez CEPI.

.

Wamaspon prowadzi specjalistyczne kursy Pośrednika w obrocie Nieruchomościami, które są realizowane w oparciu o minimum programowe, zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
Program kursów powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli.

Uczestnik kursu otrzyma minimalną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Każdy moduł kursu określa umiejętności, jakie nabędzie uczestnik zajęć. Podczas kursu uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne do nawiązywania i rozwijania relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Posiądą umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami oraz prawidłowego planowania etapów transakcji. Programu kursu obejmuje także zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych w systemie weekendowym – spotkania sobotnio-niedzielne.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

–      program obejmuje tematy i zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu,
–      precyzuje umiejętności, jakie pozyska uczestnik kursu,
–      wskazuje literaturę oraz zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego

Informacje o planowanych kursach pojawiać się będą na stronie głównej i w zakładce „aktualności”.

Szczegółowych informacji dotyczących planowanych kursów uzyskać można pod numerem telefonu: +48  609217200 lub pisząc na adres e-mail: szkolenia@wamaspon.olsztyn.pl
.