Project Description

Informacje o planowanych kursach pojawiać się będą na stronie głównej
i w zakładce „aktualności”.

Kurs: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Wamaspon prowadzi specjalistyczne kursy Pośrednika w obrocie Nieruchomościami, które są realizowane w oparciu o minimum programowe, zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
Program kursów powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli.

Każdy uczestnik kursu otrzyma wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Każdy moduł kursu określa umiejętności, jakie nabędzie uczestnik zajęć. Podczas kursu uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne do nawiązywania i rozwijania relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Posiądą umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami oraz prawidłowego planowania etapów transakcji. Programu kursu obejmuje także zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Kursy odbywają się w formie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych, w systemie weekendowym (spotkania sobotnio-niedzielne), dogodnym dla osób pracujących lub uczących się.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

–      program obejmuje tematy i zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu,
–      precyzuje umiejętności, jakie pozyska uczestnik kursu,
–     wskazuje literaturę oraz zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego

Edukacja uniwersytecka i w innych jednostkach szkolenia zawodowego są głównym sposobem na zdobycie zawodu przez przyszłego profesjonalistę z branży nieruchomości. Kwalifikacje zawodowe stanowią zatem duże wyzwanie dla osób, które chcą być świadome potrzeb rynku i zapewnić konsumentom jakość swoich usług.

Dlatego CEPI (Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych) stworzyło Eureduc , program minimum dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości . Program ten ma na celu oferowanie minimalnego wspólnego kursu dyplomowego dla głównych uniwersytetów, szkół wyższych, szkół średnich, instytutów i ośrodków szkolenia zawodowego, które już oferują kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Ten kurs powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom edukacyjnym dla agentów nieruchomości ustanowionym przez CEPI.

Zbuduj swoją przyszłość dzięki kursom WAMASPON

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przygotowała program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, który został opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zatwierdzonego przez CEPI.

Dołącz do profesjonalistów rynku nieruchomości już dzisiaj!

Profesjonalizm, etyka, skuteczność.