XV-lecie WAMASPON

            W dniu 17 września 2010 roku Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami obchodziło jubileusz XV-lecia działalności. W uroczystych obchodach licznie wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia oraz koleżanki i koledzy z regionalnych stowarzyszeń pośredników z całego kraju.

Obchody zaszczycili swoją obecnością goście honorowi w osobach:

  • Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza,
  • Prezesa Edytora Sp. z o.o. Jarosława Tokarczyka,
  • Dyrektora Edytora Sp. z o.o. Beaty Tokarczyk,
  • Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Wojciecha Kuca,
  • Dyrektora Biura Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Agnieszki Dąbrowskiej.

Jubileusz był nie tylko okazją do przypomnienia historii Stowarzyszenia, ale także do uhonorowania osób najbardziej dla nas zasłużonych:

Członkostwo honorowe WAMASPON przyznano Grzegorzowi Dobrowolskiemu, Adamowi Polanowskiemu, Bolesławowi Rusakowi i Szymonowi Sędkowi.

  • Jubileuszowe wyróżnienia wręczono czynnym społecznie członkom założycielom Stowarzyszenia: Danucie Nalazek, Krystynie Oklińskiej, Bolesławowi Rusakowi, Bożenie Soroko, Wojciechowi Wacewiczowi, Włodzimierzowi Wiśniewskiemu, Rajmundowi Zakrzewskiemu i Barbarze Ziajka.
  • Specjalne nagrody jubileuszowe otrzymali: Regina Dec i Witold Czapla.
  • Za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem i wsparcie medialne nagrodę odebrał Prezes Edytora Sp. z o.o. – wydawcy Gazety Olsztyńskiej, Jarosław Tokarczyk.

Prezes Bożena Soroko przyjęła w imieniu członków WAMASPON wiele serdecznych życzeń, gratulacji i pamiątek od zgromadzonych gości, za które szczerze i gorąco dziękujemy.

Część oficjalną obchodów brawurowo poprowadził Mariusz Korpoliński, a na fotografiach uwiecznił Jacek Kowalski. Jubileuszową fiestę zapewnili Mariusz Wasilewski i występ rewelacyjnego Polskiego Elvisa – Adama Gałki.