Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

PFRN nadaje:

Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,

Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Osoby, które uzyskają licencję mogą posługiwać się tytułami, odpowiednio:

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN

Zarządca Nieruchomości PFRN

Tytuły zawodów są zastrzeżone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Urzędzie Patentowym.

Uzyskanie licencji PFRN jest dobrowolne, dla osób, które:

  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie
  • zaakceptują Regulamin nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości PFRN
  • przyjmą na siebie obowiązek stosowania Kodeksu Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości?

OSOBY Z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ

Osoby, które posiadają państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestrują się bezpłatnie na stronie: https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja

Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz  nr licencji państwowej i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.

Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.

Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk,  w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.   Wykaz Stowarzyszeń https://rejestr.pfrn.pl/stowarzyszenia

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA lub ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów egzaminów http://pfrn.pl/page/163
lub
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów egzaminów http://pfrn.pl/page/1632

NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

  • Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, informacja o organizowanych kursach:  http://www.pfrn.pl/page/1632
  • Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.
  • Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  rejestr.pfrn.pl;

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawania na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegać procedurze odnowienia.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

80,00 zł + 23% VAT (98,40 zł) – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
150,00 zł + 23% VAT (184,50 zł) – osoby spoza PFRN

W przypadku odnowienia licencji po upływie 24 miesięcy od daty jej wygaśnięcia:

150,00 zł + 23% VAT (184,50 zł) – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
240,00 zł + 23% VAT (295,20 zł) – osoby spoza PFRN