Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zostało powołane na zebraniu założycielskim 30 sierpnia 1995 roku. W dniu 5 grudnia 1995 r odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie stowarzyszenia, na którym uchwalono Statut i przyjęto Kodeks Etyki Zawodowej.

Cele WAMASPON

– integracja środowiska
– tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia
– dbałość o wysoki poziom usług świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami
– wypracowywanie zasad etyki zawodowej oraz kontrolowanie i egzekwowanie ich przestrzegania
– reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych, gospodarczych, krajowych i zagranicznych
– tworzenie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami jako członka odrębnej grupy zawodowej
– promocja i propagowanie korzystania z usług członków stowarzyszenia

Struktura

Organami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna,
– Komisja Etyki i Standardów Zawodowych.

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000043100.

STATUT WAMASPON
Jak przystąpić do WAMASPON?