KODEKS ETYKI POŚREDNIKÓW

Rada Krajowa PFRN w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestały obowiązywać standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i standardy zawodowe zarządców nieruchomości uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Więcej na temat…

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers oferta ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest dostępna na stronach serwisu internetowego sagabrokers.pl

Korzystając z oferty SAGA Brokers w łatwy i szybki sposób kupisz on-line najlepsze ubezpieczenie OC dla pośrednika. Więcej na temat…

LICENCJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Więcej na temat…